ALGA-CLEAN

Preparat służący do usuwania organicznych zanieczyszczeń takich jak glony, algi, pleśnie itp. z powierzchni elewacji: tynków akrylowych, silikatowych i tradycyjnych, betonu, dachówek i cegły.

Opakowane: 1; 5 kg.
Zużycie: 0,05 kg/m2.