PRIMER-FOND

Grunt uniwersalny, izolacyjno-wiążcy, stosowany jako podkład pod farby, stiuki i wykładziny dekoracyjne.

Grunt uniwersalny, izolacyjno-wiążcy, stosowany jako podkład pod farby, stiuki i wykładziny dekoracyjne.

karta techniczna: pobierz >>>
karta charakterystyki: pobierz >>>

Opakowanie: 1, 5 kg.
Zużycie: 0,1 kg/m2.